Banner Tintinna Asta 76
 

Coins 411 - Impero Romano Giulia Mamaea. Morta nel 235 d.C. : Denario. D\ IVLIA MAMAEA AVG Busto verso destra. R\ VENVS VICTRIX Venus...

 

Coins 412 - Impero Romano. Iulia Mamaea, madre di Alessandro Severo, deceduta nel 235 d.C. Denario. AG : D\ IVLIA MAMAEA AVG Testa...

 

Coins 413 - Impero Romano. Giulia Mamaea. 235 d.C. Sesterzio. D/ IVLIA MAMAEA AVGVSTA Busto verso destra. R/ VENVS GENETRIX Venere con...

 

Coins 414 - Impero Romano. Giulia Maesa 218-224 d.C. Antoniniano Roma. D\ IVLIA MAESA AVG, Testa diademata verso destra R\ PIETAS AVG, RIC...

 

Coins 415 - Impero Romano. Giulia Maesa. Sorella di Giulia Domna e nonna di Eliogabalo e Alessandro Severo, deceduta nel 225 d.C. Denario....

 

Coins 416 - Impero Romano. Massimino I. 235-238 d.C. Denario. Ag. D\ IMP MAXIMINVS PIVS AVG Testa laureata verso sinistra. R\ PAX AVGVSTI...

 

Coins 417 - Impero Romano. Massimo. 235-238 d.C. Sesterzio. Ae. D/ MAXIMVS CAES GERM. Busto a testa nuda drappeggiato a destra. R/ PIETAS...

 

Coins 418 - Impero Romano. Massimo (235-238). Sesterzio. D/ Busto a destra. R/ PRINCIPI IVVENTVTIS SC. Massimo, stante a sinistra, tiene...

 

Coins 419 - Impero Romano. Gordiano III. 238-244 d.C. Antoniniano. AR. D/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Testa radiata verso destra. R/ IOVI...

 

Coins 420 - Impero Romano. Gordiano III. 238-244 d.C. Antoniniano. AR. Roma 240-243 d.C. D\ Busto radiato a destra. R/ LAETITIA AVG stante...

 

Coins 421 - Impero Romano. Gordiano III. 238-244 d.C. AR Antoniniano. D/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, testa radiata verso destra. R/...

 

Coins 422 - Impero Romano. Gordiano III. 238-244 d.C. Antoniniano. Ag. : D/ IMP CAES MANT GORDIANVS AVG. Testa radiata verso destra R/...

 

Coins 423 - Impero romano. Gordiano III. 238-244 d.C. Antoniniano. : D/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG Busto radiato verso destra. R/ LAETITIA...

 

Coins 424 - Impero Romano Gordiano III 238-244 d.C. Antoniniano : D\ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Testa radiata verso destra. R/ IOVI...

 

Coins 425 - Impero Romano Gordiano III 238-244 d.C. Antoniniano : D\ D/ IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG Testa radiata verso destra. R/...

 

Coins 426 - Impero Romano Gordiano III 238-244 d.C. Antoniniano : D\ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, testa radiata verso destra. R/ VIRTVTI...

 

Coins 427 - Impero Romano Gordiano III 238-244 d.C. Antoniniano : D\ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG Busto radiato verso destra. R/ LAETITIA...

 

Coins 428 - Impero Romano Gordiano III 238-244 d.C. Denario : D\ \ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG Busto laureato verso destra. R\ VENVS...

 

Coins 429 - Impero Romano Gordiano III 238-244 d.C. Sesterzio : D\ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG Busto laureato verso destra R\ LAETITIA AVG...

 

Coins 430 - Impero Romano. Gordiano III. 238-244 d.C. Sesterzio. Ae. D\ Busto laureato di Gordiano verso destra IMP GORDIANVS PIVS FEL...

 

Coins 431 - Impero Romano. Gordiano III. 238-244 d.C. Sesterzio. AE. D/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG Busto laureato paludato e corazzato a...

 

Coins 432 - Impero Romano Gordiano III 238-244 d.C. Sesterzio : D\ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG Busto laureata verso destra R\ AEQVITAS AVG...

 

Coins 433 - Impero Romano Gordiano III 238-244 d.C. Sesterzio : D\ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG Busto aureato verso destra R\ P M TR P IIII...

 

Coins 434 - Impero Romano Gordiano III 238-244 d.C. Sesterzio : D\ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG Testa laureata verso destra R\ LIBERTAS AVG...

 

Coins 436 - Impero Romano.Gordiano III.Sesterzio.Da classificare.MB+.ç

 

Coins 437 - Impero Romano. Gordiano III. 238-244 d.C. Asse. D/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG Testa laureata verso destra. R/ LAETITIA AVG N...

 

Coins 438 - Impero Romano. Filippo I. 244-249 d.C. Antoniniano. AG. D/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Busto radiato, drappeggiato e corazzato a...

 

Coins 439 - Impero Romano. Filippo I. 244-249 d.C. Antoniniano. AR. Antiochia. 247-248 d.C. D\ Testa radiata verso destra. R/ PM TR P...

 

Coins 440 - Impero Romano. Filippo I. 244-249 d.C. Antoniniano : D\ IMP MIVL PHILIPPVS AVG Testa radiata verso destra R\ PM TR P III COS...

 

Coins 441 - Impero Romano. Filippo I. 244-249 d.C. Antoniniano. Ag. : D/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG Busto radiato verso destra. R/ ANNONA...

 

Coins 442 - Impero Romano. Filippo I. 244-249 d.C. Antoniniano. AR. Antiochia. 247-248 d.C. : D\ Testa radiata verso destra. R/ PM TR P...

 

Coins 443 - Impero Romano. Filippo I. 244-249 d.C. Antoniniano. Ag. : D/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG Busto radiato verso destra. R/ AEQVITAS...

 

Coins 444 - Impero Romano. Filippo I. 244-249 d.C. Antoniniano. D/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG Busto radiato verso destra. R/ PM TR P III COS...

 

Coins 445 - Impero Romano. Filippo I. 244-249 d.C. Antoniniano. Ag. D/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG Busto radiato verso destra. R/ ANNONA AVGG...

 

Coins 446 - Impero Romano. Filippo I. 244-249 d.C. Sesterzio. D/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG Busto di Filippo verso destra. R/ ANNONA AVGG S C...

 

Coins 447 - Impero Romano. Filippo I. 244-249 d.C. Asse : D\ IMP M IVL PHILIPPVS AVT Busto laureato a destra R\ FIDES MILITVM Fides stante...

 

Coins 448 - Impero Romano. Otacilia Severa. 244-249 d.C. Antoniniano. Roma. AR D\ MARCIA OTACIL - SEVERA AVG, Busto diademato e...

 

Coins 449 - Impero Romano. Otacilia Severa. Moglie di Filippo I. Morta nel 248 d.C. Sesterzio. Ae. D/ MARCIA OTACIL SEVERA AVG Busto...

 

Coins 452 - Impero Romano. Filippo II. 244-249 d.C. Antoniniano. D/ M IVL PHILIPPVS CAES Busto radiato verso destra. R/ PRINCIPI IVVENT...

 

Coins 453 - Impero Romano. Filippo II. 247-249 d.C. Antoniniano. D/ IMP PHILIPPVS AVG. Busto radiato, drappeggiato e corazzato a destra....

 

Coins 454 - Impero Romano. Filippo II Cesare. 244-247 d.C. Antoniniano : D\ M IVL PHILIPPVS CAES Busto radiato verso destra. R/ PRINIC...

 

Coins 455 - Impero Romano. Filippo II. 247-249 d.C. Sesterzio. D/ M IVL PHILIPPVS CAES Busto verso destra. R/ PRINCIPI IVVENT SC. Filippo...

 

Coins 456 - Impero Romano. Traiano Decio. 249-251 d.C. Antoniniano. Ag. D/ IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG Busto radiato verso destra. R/...

 

Coins 457 - Impero Romano. Traiano Decio. 249-251 d.C. Antoniniano : D/ IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG Busto radiato verso destra. R/...

 

Coins 458 - Impero Romano. Traiano Decio. 249-251 d.C. Antoniniano. : D/ IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG Busto radiato verso destra. R/...

 

Coins 459 - Impero Romano. Traiano Decio. 249-251 d.C. Antoniniano : D/ IMP M Q TRAIANVS DECIVS AVG Testa radiata verso destra. R/ GENIVS...

 

Coins 460 - Impero Romano Traiano Decio. 249-251 d.C. Antoniniano : D/ IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG Busto radiato verso destra. R/ DACIA...

 

Coins 461 - Impero Romano Traiano Decio. 249-251 d.C. Sesterzio : D\ IMP CAES C MESS TRAI Q DECIO AVG Busto aureato e drappeggiato verso...

 

Coins 462 - Impero Romano Traiano Decio. 249-251 d.C. Sesterzio : D\ IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG Busto corazzato e drappeggiato verso...

 

Coins 463 - Impero Romano. Traiano Decio. 249-251 d.C. Asse. Ae. Roma, D/ IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG, Busto laureato e corazzato a...