Lot # 293 - Octavian. AR Denarius, mint moving with Octavian, 36 BC. D/ IMP CAESAR DIVI F III VIR ITER RPC. Bare head right. R/ COS ITER...

Lot # 294 - Mark Antony. AR Denarius, mint moving with M. Antony, 33 BC. D/ ANTON AVG IMP III COS DES III III V R P C. Bare head of M....

Lot # 295 - Mark Antony. AR Denarius, 32-31 BC. D/ ANT. AVG. III. VIR. R.P.C. Praetorian galley right. R/ LEG VIII. Legionary eagle...

< Go Back
Loading...