Lot 385 Mondo Orientale. Cina. Xi Xia. Shen Zong (1211-1223). Guang Ding yuan bao, 1211-1223. Hartill 18.109. AE. g. 7.50 mm. 26.00 R. SPL.

< Go Back
Loading...