Banner Ars Coin Wien 16
 

Coins 418 - Repubblica Italiana. 10 Lire 1968. SPL. PERIZIATA

 

Coins 419 - Repubblica Italiana. 10 Lire 1956. BB\SPL. PERIZIATA

 

Coins 420 - Repubblica Italiana. 5 Lire 1949. BB+. PERIZIATA

 

Coins 421 - Repubblica Italiana. 5 Lire 1949. BB. PERIZIATA

 

Coins 422 - Repubblica Italiana. 10 Lire 1949. BB+. PERIZIATA

 

Coins 423 - Repubblica Italiana. 1 Lira 1955. qSPL. PERIZIATA

 

Coins 424 - Repubblica Italiana. 10 Lire 1974. qSPL. PERIZIATA

 

Coins 425 - Repubblica Italiana. 10 Lire 1969. qSPL. PERIZIATA

 

Coins 426 - Repubblica Italiana. 2 Lire 1957. qSPL. PERIZIATA

 

Coins 427 - Repubblica Italiana. 5 Lire 1950. qSPL. PERIZIATA

 

Coins 428 - Repubblica Italiana. 5 Lire 1954. BB+. PERIZIATA

 

Coins 429 - Repubblica Italiana. 1 Lira 1954. SPL+. PERIZIATA

 

Coins 430 - Repubblica Italiana. 5 Lire 1955. BB\SPL. PERIZIATA

 

Coins 431 - Repubblica Italiana. 10 Lire 1966. BB\SPL. PERIZIATA

 

Coins 432 - Repubblica Italiana. 5 Lire 1951. BB\SPL. PERIZIATA

 

Coins 433 - Repubblica Italiana. 2 Lire 1953. BB+. PERIZIATA

 

Coins 434 - Repubblica Italiana. 10 Lire 1953. BB+. PERIZIATA