Coins 51 - Anonymous (225-175 a.C.), Roma. AE Asse (33 mm. - 35,96 gr.). D.\: testa di Giano bifronte; R.\: ROMA - prora di galea. qBB. 

Coins 52 - Serie Anonima Sestanziale (211 a.C.). AE Asse (33 mm. - 40,4 gr.). D.\: testa di Giano bifronte; R.\: ROMA - prora di galea....

Coins 54 - Anonimo (211 a.C.). Zecca incerta. AE Asse (33 mm. - 36,04 gr.). D.\: testa di Giano bifronte. R.\: prua Galea. qBB/MB. Moneta...

Coins 59 - gens NAEVIA (79 a.C.), AR Denarius (3,55 gr. - 18 mm.). R.\: C NAE BALB. BMC 2926-76. SPL+. NC. Moneta in ottima...

Coins 64 - MARCO ANTONIO (32 a.C.). Ar Denarius (3,6 gr. - 20 mm.). R.\: ANTONIVS AVG IMP III. Cr. 543-2. BB. Raro. Note: frattura di...

Coins 65 - JULIUS CAESAR. AR Denarius 49 a.C. (3,51 gr. – 17 mm.). Military mint traveling with Caesar. D.\: CAESAR. Elephant advancing...

< Go Back
Loading...