Coins 523 TRIESTE - Riunione Adriatica di Sicurtà - Centenario di fondazione 1838-1938 - Ø 57mm - Mistruzzi inc. Ae - BB+

< Go Back
Loading...